Onze school

Waar staat onze school voor?

CSG De Lage Waard is een christelijke scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo waar iedereen welkom is. Onze missie is: succesvol ontwikkelen als leerling én persoon in een kansrijke en stimulerende omgeving. De Bijbel is daarvoor onze inspiratiebron.

Vanuit twee locaties in Papendrecht helpen we leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Kwaliteit staat daarbij bovenaan: wat we doen, doen we goed! Met een team betrokken docenten en een zeer breed onderwijsaanbod, zorgen we ervoor dat leerlingen hun talent ontdekken en ontwikkelen.

Van vmbo tot en met vwo, van praktisch ingestoken Talent XL vmbo tot en met onze Globe Science school: op CSG De Lage Waard krijgen leerlingen de ruimte om te groeien op zijn of haar manier. Natuurlijk gaat het niet alleen om leren. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen met plezier terugkijken op hun middelbareschooltijd en zich prettig voelen op school. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede en veilige sfeer. Het voorkomen van pestgedrag is daarbij erg belangrijk. Ook doen we veel leuke educatieve dingen met elkaar; zoals gezellige uitjes, buitenlandse reizen en werkweken.

CSG De Lage Waard zorgt ervoor dat leerlingen optimaal zijn voorbereid op een vervolgopleiding of studie en dat zij met hun talent een bijdrage leveren aan de maatschappij. Zo haal je bij ons niet alleen je diploma, maar ontwikkel je jezelf als leerling én als mens. Dat noemen wij: geslaagd groeien!

Raad van Toezicht en directie

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Alblasserwaard West 
postadres: postbus 1100, 3350 CC Papendrecht

Leden Raad van Toezicht
dhr. E.J. van den Heuvel, voorzitter 
mw. J.M. den Besten-Tukker
dhr. L.C. Gort
mw. A.A.S. Stigter 
dhr. M.W. Huijzer
dhr. K.A. Kloet - rector-bestuurder

directie
dhr. K.A. Kloet, rector-bestuurder, k.kloet@delagewaard.nl
dhr. H. Hofman, sectordirecteur havo/vwo, h.hofman@delagewaard.nl
dhr. D.A. Visser, sectordirecteur vmbo/mavo, d.a.visser@delagewaard.nl

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. De raad heeft advies- of instemmingsrecht bij voorgenomen veranderingen van beleid. De directie overlegt regelmatig met de raad of een deel daarvan.

Samenstelling MR
Oudergeleding
dhr. H. Bikker
dhr. F.G.D. de Bruijn
mw. C. van Hemert
mw. N.J. Kruithof
Emailadres: mr-ouder@delagewaard.nl

Leerlinggeleding
Rachel Brugmans
Anna Houweling
Charlotte de Bruin
Ester Morks
Emailadres: mr-leerling@delagewaard.nl

Personeelsgeleding
Dhr. R. den Besten 
Dhr. D.J.C. Spits
Dhr. A.J. Besseling
Dhr. A.J. Boer
Dhr. G.A.M. Hogendoorn
Dhr. M.B. Dubbeld
Mw. I.M. Oldenburger-Heeringa, voorzitter
Mw. A.M.C. Stam-Broere, secretaris
Emailadres: mr@delagewaard.nl

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen en behartigt hun belangen. De leden zijn enthousiast en denken graag mee over de school. De ideeën van leerlingen voeren we, mits ze haalbaar zijn, zoveel mogelijk uit. Voorop staat dat het altijd het belang van de school en de leerlingen dient. Daarbij proberen we leerlingen zelf ook zoveel mogelijk te betrekken bij de uitvoering, zodat ze hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid en praktische inzet kunnen laten zien voor de school.

Foto: Leerlingenraad locatie vmbo/mavo