Alles over locatie vmbo/mavo

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

‘DE SFEER IS GOED, 
JE VOELT JE SNEL THUIS’

Voorwoord rector-bestuurder

Het is nog niet heel lang geleden dat ook onze school werkte met een papieren schoolgids. Deze had als belangrijkste kenmerk dat hij meestal onder de nodige druk werd gerealiseerd, zodat hij als een hard-copy kon worden verspreid. Je had dan echt iets in handen om door te bladeren, wat best prettig was. Maar tegelijk was het ook een statisch document en konden we eventuele aanpassingen er pas een volgend jaar in verwerken. Deze schoolwiki, zoals we nu de schoolgids noemen, is een dynamische omgeving, waarin we zo helder mogelijk allerlei informatie doorgeven én die tegelijk altijd actueel is, zolang we daar zelf ook scherp op zijn. Daar maken we werk van, zodat alle informatie ook echt klopt. Mocht u toch iets tegenkomen wat niet lijkt te kloppen, laat het ons dan zeker weten.

CSG De Lage Waard geeft ruimte aan interesses, talenten én verschillen. Dit wordt onder meer zichtbaar in allerlei specifieke onderwijsprogramma’s. Op de locatie vmbo/mavo wordt dit onder meer zichtbaar met Talent XL bij onze beroepsgerichte vakken, Meer mavo met 'Meer keuze en de Sportklas!' en uiteraard onze Zorgklas en het lwoo, zodat iedere leerling met veel trots een diploma haalt dat bij hun ontwikkeling past. Maar er is veel meer, op gebied van kunst en cultuur, techniek, bèta etc. We willen bereiken dat leerlingen groeien in kennis én als persoon. En dat ze tot slot met veel trots een diploma halen dat bij hun ontwikkeling past. Waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot mensen die weten wat ze kunnen bijdragen aan onze samenleving en hoe zij hun plek daarin kunnen innemen. We willen dat ze boven zichzelf uitgroeien, individueel en samen. We werken daaraan met veel vertrouwen. En we geloven dat we onder de aandacht en zegen van de Eeuwige dit mooie werk mogen doen.

We wensen alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een heel fijn en succesvol schooljaar toe.

Cees (C.H.) Nugteren
rector-bestuurder