Onderwijs

Talent XL vmbo

Op ons Talent XL vmbo leren leerlingen door te doen. Direct in het eerste leerjaar gaan leerlingen aan de slag binnen de profielen Bouwen, Wonen & Interieur, Economie & Ondernemen, Zorg & Welzijn en Produceren, Installeren & Energie. In de praktijklessen ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en wat hun talent is. Met Talent XL leren leerlingen vier jaar lang door te doen. Hierdoor zijn leerlingen goed voorbereid op hun toekomst en ontwikkelen ze genoeg vakmanschap voor een goede start op het mbo.

  Lwoo & Zorgklas

  Het lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs en is gericht op leerlingen met een vmbo basis- of kader advies. De Zorgklas is bedoeld voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (zoals bijvoorbeeld bij autisme) waarbij veel structuur en duidelijkheid nodig is.
  Het lwoo en de Zorgklas staan voor 'Gewoon onderwijs met een eigen aanpak'. Leerlingen volgen dus bij ons het Talent XL vmbo programma, maar dan op een eigen plek binnen de school. De klassen zijn ook kleiner dan gebruikelijk en er wordt door minder verschillende docenten les gegeven. Na twee jaar zijn de leerlingen zo goed voorbereid dat ze kunnen doorstromen naar de bovenbouw op het niveau dat bij hen past.

  Meer mavo

  De mavo, ook wel vmbo tl genoemd, is een algemeen vormende opleiding en bereidt jou voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Je start in de brugklas op mavo/havo niveau. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Tijdens de les krijg je verdiepende stof aangeboden om te kunnen werken op havo niveau. 

  Het "meer" van Meer mavo is dat je in klas 1 en 2 kunt kiezen voor Meer keuze of de Sportklas. Hierdoor komen je talenten nog beter uit de verf! Ook hebben we in de bovenbouw het examenvak LO2. 

  We vinden het verder heel belangrijk dat jij op de goede plek terecht komt in de tweede klas. Aan het einde van het brugklasjaar ga je naar mavo 2 of naar havo 2. De mavo opleiding duurt vier jaar.

  Meer keuze of Sportklas?!

  In onze mavo/havo brugklas bepaal jij zelf één middag in de week wat je gaat doen! Bij ‘Meer keuze’ ben je praktisch, technisch, ondernemend, creatief of onderzoekend bezig. Je ontdekt daardoor wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Houd jij van sport? Veel sport? Kies dan voor de Sportklas. Je sport vijf uur in de week en maakt kennis met sporten als tennis, waterpolo, atletiek, schaatsen en rugby. Je volgt verschillende onderdelen op school, maar ook op diverse locaties in de regio. Zo ontwikkel jij optimaal je sportieve talent!

  Excursies

  Wij organiseren jaarlijks leuke excursies. Bijvoorbeeld naar Nemo, Geofort, Ieper of Corpus. Ook organiseren we voor leerlingen in de bovenbouw buitenlandse reizen en werkweken naar bijvoorbeeld Oostenrijk, Duitsland of België. Voor bijna alle leerlingen is de werkweek een onvergetelijke ervaring. 

  Verder zorgen onze leraren vanuit hun vak voor allerlei bijzondere projecten zoals onze eigen educatieve tuin of de projecten bij Meer mavo.

  Schooltoneel

  Leerlingen kunnen deelnemen aan de toneelclub van CSG De Lage Waard. Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen informatie over de inschrijving via Magistermail en via een oproep op de halmonitoren. Het toneeljaar bestaat uit enkele weken algemene toneellessen op vrijdagmiddag, vervolgens kunnen leerlingen auditie doen voor een rol in onze voorstellingen. De leerlingen met een rol repeteren daarna wekelijks op vrijdagmiddag. De toneelvoorstellingen vinden eind mei – begin juni plaats. Deelname aan de toneelclub is mogelijk voor alle leerlingen, behalve voor brugklasleerlingen en examenleerlingen.

  Sportactiviteiten

  Naast de vaste sportlessen organiseren we jaarlijks ook een sportdag. Daarbij komen heel veel verschillende sporten aan bod: voetbal, hockey, maar ook sporten als bootcamp, kanovaren of boogschieten. Ook gaan we jaarlijks naar de Uithof waar je kunt skiën, schaatsen, klimmen of airsoft kunt spelen.

  Gebedsgroepen

  CSG De Lage Waard heeft ook drie oudergebedsgroepen waar ouders bijeenkomen om te bidden voor de school, leerlingen en docenten. Op alle groepen komen ouders van zowel leerlingen van de locatie havo/vwo en van de locatie vmbo/mavo. Meer informatie? Klik dan hiernaast.

  Gebedsgroepen Csg De Lage Waard 2 10 2020

  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vmbo

  Op onze school leiden we jou op voor een plek in het vervolgonderwijs én in de maatschappij. Op de route daar naartoe maak je allerlei keuzes die van belang zijn voor het leven. Kiezen is niet eenvoudig en moet je leren.

  LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Alle activiteiten en begeleiding die wij jou bieden, hebben hiermee te maken. Dit helpt jou om tijdens je middelbare schoolopleiding loopbaankeuzes te maken. De begeleiding is erop gericht om je te laten ontdekken waar je kwaliteiten en interesses liggen en keuzes te maken die hierbij passen.

  Op de locatie vmbo/mavo werken we met een digitaal loopbaandossier en gebruiken we 'Grip LOB' van Intergrip. Je bouwt aan het LOB-portfolio van de eerste klas tot het eindexamen. Alle loopbaanervaringen plaats je in het digitale LOB-dossier in de vorm van documenten, foto’s, filmpjes en verslagen van reflectiegesprekken met jouw mentor.

  Daarnaast werk je in  'Zoek jouw loopbaan' aan opdrachten die klaar worden gezet door onze decaan of jouw mentor. De opdrachten zijn gekoppeld aan vijf loopbaancompetenties:

  • Motievenreflectie: wat wil ik?
  • Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?
  • Werkexploratie: waar kan ik dat doen?
  • Loopbaansturing: hoe kan ik dat doen?
  • Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

  Het portfolio neem je na het eindexamen mee naar je vervolgopleiding.

  Wat is een decaan?

  De taak van de vmbo/mavo decaan is jou en je ouders adviseren bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. Onze decaan heeft contact met instellingen van het vervolgonderwijs en externe beroepsbeoefenaars. Deze mensen worden op school uitgenodigd voor bijvoorbeeld gastlessen over studies en beroepen.

  Zij verzorgt voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt op uitnodiging van de mentor met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie van leerlingen. Via het decanaat krijg je regelmatig tijdschriften en voorlichtingsbrochures over vervolgopleidingen en beroepen.

  Decaan locatie vmbo/mavo


  Mw. N. Molly
  N.M.Molly@delagewaard.nl 
  tel: 078 6442020

  Mw. Molly is te vinden in kamer 15B op de begane grond vlakbij de personeelskamer.

  Document Stage locatie vmbo/mavo

  Stage

  Een vak leren doe je als leerling niet alleen in de schoolbanken. Meemaken hoe het er in de praktijk aan toegaat, is een onmisbaar element van een beroepsopleiding. Tijdens stages ervaar je hoe het is om de handen uit de mouwen te steken in een bedrijf en maak je kennis met diverse onderdelen van het vak. Wij zijn ook zeer dankbaar dat bedrijven jou als leerling deze mogelijkheid bieden. Wil je meer weten over wat je kunt verwachten, hoe het zit met de begeleiding en bijvoorbeeld contracten? Download dan het document over stage.

  Lessentabellen vmbo & mavo*

  Onderbouw

  * Wordt niet gevolgd door leerlingen die Talentlijn Sport volgen.

  Bovenbouw mavo

  Bovenbouw kader

  * CKV projectmatig