Onderwijs

Talent XL vmbo

Op ons praktisch ingerichte Talent XL vmbo leren leerlingen door te doen. De vmbo opleiding duurt vier jaar en zorgt ervoor dat leerlingen persoonlijk vakmanschap ontwikkelen voor een goede start op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Direct in het eerste leerjaar gaan leerlingen praktisch aan de slag in verschillende profielen:

  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Economie & Ondernemen (E&O)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)

Lwoo & Zorgklas

Het lwoo en de Zorgklas bieden gewoon
onderwijs, met een eigen aanpak. Lwoo staat voor leerwegondersteunend onderwijs en is bedoeld voor leerlingen die achterstanden hebben bij het leren of veel structuur en duidelijkheid nodig hebben. De Zorgklas is voor leerlingen die veel moeite hebben met het verwerken van prikkels en veranderingen (zoals bijvoorbeeld bij autisme). Er is een eigen plek binnen de school voor het lwoo en de Zorgklas. De klassen zijn kleiner dan gebruikelijk en er wordt door minder verschillende docenten les gegeven. Na twee jaar zijn leerlingen zo goed voorbereid dat ze kunnen instromen in de bovenbouw op het niveau (vmbo of mavo) dat bij hen past.

Meer mavo

De mavo, ook wel vmbo tl genoemd, is een algemeen vormende opleiding en bereidt jou voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Je start in de brugklas op mavo/havo niveau. We dagen jou uit om het beste uit jezelf te halen. Tijdens de les krijg je verdiepende stof aangeboden om te kunnen werken op havo niveau. We vinden het vooral belangrijk dat jij op de goede plek terecht komt in de tweede klas. Aan het einde van het brugklasjaar ga je naar mavo 2 of naar havo 2. De mavo opleiding duurt vier jaar.

Meer keuze, meer sport!

In onze mavo/havo brugklas bepaal jij zelf één middag in de week wat je gaat doen! Bij ‘Meer keuze’ ben je praktisch, technisch, ondernemend, creatief of onderzoekend bezig. Je ontdekt daardoor wat je leuk vindt en waar je goed in bent! Houd jij van sport? Veel sport? Kies dan voor ‘Meer sport’. Je sport vijf uur in de week en maakt kennis met sporten als tennis, waterpolo, atletiek, schaatsen en rugby. Je volgt verschillende onderdelen op school, maar ook op diverse locaties in de regio. Zo ontwikkel jij optimaal je sportieve talent!

Excursies

Wij organiseren jaarlijks leuke onderwijskundige excursies. Bijvoorbeeld naar Nemo, Geofort, Ieper of Corpus. Ook organiseren we voor leerlingen in de bovenbouw buitenlandse reizen en werkweken naar bijvoorbeeld Oostenrijk, Tsjechië of België. Voor bijna alle leerlingen is dit een onvergetelijke ervaring. Verder zorgen onze leraren vanuit hun vak voor allerlei bijzondere projecten zoals onze eigen educatieve tuin of de projecten bij Meer mavo.

Schooltoneel

Leerlingen kunnen deelnemen aan de toneelclub van CSG De Lage Waard. Aan het begin van het schooljaar krijg je informatie over de inschrijving via Magistermail en via een oproep op de halmonitoren. Het toneeljaar bestaat uit enkele weken algemene toneellessen op vrijdagmiddag, vervolgens kun je auditie doen voor een rol in onze voorstellingen. De leerlingen met een rol repeteren daarna wekelijks op vrijdagmiddag. De toneelvoorstellingen vinden plaats in april. Deelname aan de toneelclub is mogelijk voor alle leerlingen, behalve voor brugklasleerlingen en examenleerlingen.

Sportactiviteiten

Naast de vaste sportlessen organiseren we jaarlijks ook een sportdag. Daarbij komen heel veel verschillende sporten aan bod: voetbal, hockey, maar ook sporten als bootcamp, kanovaren of boogschieten. Ook gaan we jaarlijks naar de Uithof waar je kunt skiën, schaatsen, klimmen of airsoft kunt spelen.

Gebedsgroepen

CSG De Lage Waard heeft ook drie oudergebedsgroepen waar ouders bijeenkomen om te bidden voor de school, leerlingen en docenten. Op alle groepen komen ouders van zowel leerlingen van de locatie havo/vwo en van de locatie vmbo/mavo. Meer informatie? Klik dan hiernaast.

ALGEMEEN
Gebedsgroepen

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vmbo

Op onze school leiden we jou op voor een plek in het vervolgonderwijs én in de maatschappij. Op de route daar naartoe maak je allerlei keuzes die van belang zijn voor het leven. Kiezen is niet eenvoudig en moet je leren.

LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Alle activiteiten en begeleiding die wij jou bieden, hebben hiermee te maken. Dit helpt jou om tijdens je middelbare schoolopleiding loopbaankeuzes te maken. De begeleiding is erop gericht om je te laten ontdekken waar je kwaliteiten en interesses liggen en keuzes te maken die hierbij passen.

Op de locatie vmbo/mavo werken we met een digitaal loopbaandossier en gebruiken we 'Zoek jouw loopbaan' van Intergrip. Je bouwt aan het LOB-portfolio van de eerste klas tot het eindexamen. Alle loopbaanervaringen plaats je in het digitale LOB-dossier in de vorm van documenten, foto’s, filmpjes en verslagen van reflectiegesprekken met jouw mentor.

Daarnaast werk je in  'Zoek jouw loopbaan' aan opdrachten die klaar worden gezet door onze decaan of jouw mentor. De opdrachten zijn gekoppeld aan vijf loopbaancompetenties:

  • Motievenreflectie: wat wil ik?
  • Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?
  • Werkexploratie: waar kan ik dat doen?
  • Loopbaansturing: hoe kan ik dat doen?
  • Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

Het portfolio neem je na het eindexamen mee naar je vervolgopleiding.

Wat is een decaan?

De taak van de vmbo/mavo decaan is jou en je ouders adviseren bij het kiezen van een onderwijssoort, vakkenpakket, profiel, sector, vervolgopleiding of beroep. Onze decaan heeft contact met instellingen van het vervolgonderwijs en externe beroepsbeoefenaars. Deze mensen worden op school uitgenodigd voor bijvoorbeeld gastlessen over studies en beroepen.

Zij verzorgt voorlichtingslessen en ouderavonden en spreekt op uitnodiging van de mentor met individuele leerlingen op belangrijke keuzemomenten. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie van leerlingen. Via het decanaat krijg je regelmatig tijdschriften en voorlichtingsbrochures over vervolgopleidingen en beroepen.

Decaan locatie vmbo/mavo


Mw. N. Molly
N.M.Molly@delagewaard.nl 
tel: 078 6442020

Mw. Molly is te vinden in kamer 15B op de begane grond vlakbij de personeelskamer.

Document Stage locatie vmbo/mavo

Stage

Een vak leren doe je als leerling niet alleen in de schoolbanken. Meemaken hoe het er in de praktijk aan toegaat, is een onmisbaar element van een beroepsopleiding. Tijdens stages ervaar je hoe het is om de handen uit de mouwen te steken in een bedrijf en maak je kennis met diverse onderdelen van het vak. Wij zijn ook zeer dankbaar dat bedrijven jou als leerling deze mogelijkheid bieden. Wil je meer weten over wat je kunt verwachten, hoe het zit met de begeleiding en bijvoorbeeld contracten? Download dan het document over stage.

Lessentabellen vmbo & mavo*

onderbouw

* Wordt niet gevolgd door leerlingen die Talentlijn Sport volgen.

bovenbouw mavo

bovenbouw kader

* CKV projectmatig