Onderwijs

HAVO

Als je de havo volgt, word je voorbereid op het hoger beroepsonderwijs (hbo). De opleiding duurt vijf jaar. Tijdens deze periode leer je steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leerproces. In de bovenbouw kies je één van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. In het vierde jaar maak je kennis met de cultuur in een grote Europese stad. Tot besluit van jouw havo-opleiding maak je een profielwerkstuk.

VWO

Een voltooide vwo-opleiding geeft je toegang tot een verdere studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (universiteit). De opleiding duurt zes jaar. In de brugklas atheneum ligt de nadruk op ‘leren leren’. In het vervolg van de opleiding leer je in toenemende mate zelfstandig te zijn en ontwikkel je een wetenschappelijke manier van denken. Je kiest in de bovenbouw één van de profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. In het vierde jaar maak je kennis met de cultuur in een grote Europese stad. In de hele opleiding is aandacht voor onderzoeken en ontwerpen wat uitmondt in een profielwerkstuk.

Wat bieden we nog meer?

EIGEN KOERS

De onderbouw op de locatie havo/vwo biedt voor alle leerlingen Eigen Koers. Je kunt in vier verschillende periodes van het jaar kiezen voor projecten die extra ondersteuning of verdieping bieden. Ook zijn er projecten waardoor je kennismaakt met de beroepen achter de schoolvakken of het schoolvak in de bovenbouw. Daarnaast biedt Eigen Koers ook ruimte om je eigen talenten verder te ontwikkelen.

In atheneum 4 kies je een project wat je gedurende vier periodes doet. Deze projecten bieden een verdieping op je gekozen profiel. Denk aan onderzoek aan het migratievraagstuk of het opzetten van een pop-up restaurant.

VECON BUSINESS SCHOOL

Onze school is een Vecon Business School (VBS) voor havo en vwo. Je maakt kennis met ondernemerschap en werkt aan opdrachten die jouw economische kennis verbreden en/of verdiepen. Leerlingen die in de bovenbouw het vak bedrijfseconomie, financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap kiezen, één of meer extra modules volgen en eventueel voor hun profielwerkstuk als onderwerp ondernemerschap kiezen of zich verdiepen in (commerciële) organisaties, kunnen als bewijs voor deze inspanningen een VBS-certificaat krijgen. De modules Elementair Boekhouden en Beleggen tellen mee voor dit certificaat. In plaats van een profielwerkstuk kunnen leerlingen met bedrijfseconomie, financiële zelfredzaamheid en ondernemerschap ook kiezen voor het opzetten van een eigen bedrijf.

CAMBRIDGE ENGELS

Op de locatie havo/vwo wordt in alle leerjaren Engels gegeven op het niveau dat uitstekend aansluit bij de vaardigheden waarover je dient te beschikken voor het Cambridge Advanced Exam (CAE, voor vwo) of het First Certificate of English (FCE, voor havo). De certificaten genieten wereldwijd bekendheid en zijn een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal. In het examenjaar van havo of vwo doe je ook het Cambridge Advanced Exam (CAE) of het First Certificate of English (FCE) examen.

GLOBE SCIENCE SCHOOL

Op de locatie havo/vwo is het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig in ons lesprogramma opgenomen. Door praktische projecten werk je aan ontwerp- en onderzoeksvaardigheden.  Zo ben je goed voorbereid voor het maken van een profielwerkstuk in de eindexamenklas. De opgedane kennis en vaardigheden gebruik je direct in het vervolgonderwijs op een hbo of universiteit. Sinds 2018 is onze school ook een GLOBE Science School. Vanaf de brugklas doe je ieder jaar een onderzoek op het gebied van natuur en milieu. Je onderzoekt bodem, water, atmosfeer en natuur en leert zo op een objectieve, systematische wijze de natuurwetenschappelijke werkelijkheid te analyseren en te interpreteren. De onderzoeken die je doet, dragen echt bij aan wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappers van gerenommeerde instituten als NASA, KNMI, RIVM en universiteiten. Ook krijg je versterkt techniekonderwijs. Dat betekent dat onze school een duurzame samenwerking heeft met technische bedrijven uit de regio.

Onderzoeks- en ontwerpleerlijn
Niet alleen bij de exacte vakken staat het doen van onderzoek of het realiseren van een ontwerp centraal. Onderzoeken en ontwerpen hoort bij alle vakgebieden! Binnen CSG De Lage Waard hebben we een integrale onderzoeks- en ontwerpleerlijn. Vanaf de brugklas tot en met je profielwerkstuk in het eindexamenjaar word je regelmatig uitgedaagd om zelf iets te onderzoeken of te ontwerpen.

Document Profielwerkstuk locatie havo/vwo

Profielwerkstuk
In havo 4 en atheneum 5 maak je een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is te vergelijken met de meesterproef zoals die tot laat in de 18e eeuw in Nederland in gebruik was. Om lid te kunnen worden van een gilde, moest je als ambachtsman een werkstuk maken. Een soort toelatingstest dus, die je uiteraard met goed gevolg moest doorstaan. Je liet daarmee zien over voldoende vaardigheden, kennis en kwaliteiten te beschikken. Bij het profielwerkstuk is dat precies zo. Je laat voor één of zelfs meerdere vakken in je profiel zien wat je waard bent. Dat je méér kunt dan datgene wat in schoolexamen en centraal examen wordt getoetst. Jouw profielstuk is dus meteen een mooi visitekaartje voor het vervolgonderwijs op een hbo of universiteit!

Heb je een profielwerkstuk gemaakt op het gebied van techniek? Dan kun je het indienen bij NexTech om in aanmerking te komen voor een scholarship. Ook in 2023 wonnen twee leerlingen deze Scholarship. 

DELF-DIPLOMA

Engels spreekt iedereen, maar Frans spreken is echt bijzonder!

Opleidingen zoals de hotelschool, de opleiding voor toerisme en de opleiding IBL (International Business and Languages) vragen om een tweede moderne vreemde taal op het einddiploma havo of vwo. Frans als tweede moderne vreemde taal op niveau B1 of B2 is vaak verplicht. Met een DELF-diploma beschik je over een officieel niveaucertificaat van taalcompetenties. Ook kun je hierdoor competenties aantonen voor professionele, persoonlijke en universitaire doeleinden en is het diploma een toegevoegde waarde voor het CV en toekomstige carrière. Met het DELF B2 certificaat kun je ook in Frankrijk en andere Franstalige landen colleges volgen, zonder dat je van tevoren een taaltoets hoeft te doen.

Schooltoneel

Leerlingen kunnen deelnemen aan de toneelclub van CSG De Lage Waard. Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen informatie over de inschrijving via Magistermail en via een oproep op de halmonitoren. Het toneeljaar bestaat uit enkele weken algemene toneellessen op vrijdagmiddag, vervolgens kunnen leerlingen auditie doen rond de herfstvakantie voor een rol in onze voorstellingen. De leerlingen met een rol repeteren daarna wekelijks op vrijdagmiddag. De toneelvoorstellingen vinden eind april plaats. Deelname aan de toneelclub is mogelijk voor alle leerlingen, behalve voor brugklasleerlingen en examenleerlingen.

Excursies

CSG De Lage Waard organiseert jaarlijks excursies naar bijvoorbeeld de Grebbeberg, Geofort of Ieper. Ook organiseren we voor leerlingen in de bovenbouw buitenlandse reizen en werkweken naar bijvoorbeeld London, Parijs of Barcelona. Verder zorgen onze docenten vanuit hun vak voor allerlei bijzondere projecten zoals raketten bouwen met de ingenieurs van vliegtuigbouwer Fokker.

Sportactiviteiten

Naast de gymlessen organiseren we bij Eigen Koers sportprojecten waarbij je kiest uit een breed aanbod van sportactiviteiten zoals freerunning, tennis- en padellessen en bijv. trainingen in specifiek Amerikaanse sporten. Vanaf het derde leerjaar bieden we de sport(oriëntatie)klas met een vervolg in het vierde leerjaar. Je verbreedt en verdiept je dan in sportactiviteiten buiten de school zoals golf, klimmen, tennis, surfen en duiken. In januari gaan we met de sportklas naar de sneeuw op zoeken in Winterberg om te skiën of te snowboarden. Het sportjaar wordt gezamenlijk afgesloten met een grote survival dag in de Ardennen.

Maandelijks organiseren we sporttoernooien met de sporten basketbal, voetbal, volleybal en tafeltennis. Alle leerlingen kunnen zich hiervoor inschrijven. Jaarlijks nemen we deel aan de landelijke scholencompetitie Olympic Moves. Elk jaar vaardigen we meerdere teams af voor de sporten korfbal, tennis en volleybal. Hierin hebben we al meerdere keren laten zien de beste school van Nederland te zijn. Ook organiseren we jaarlijks voor alle leerlingen een wintersportdag in De Uithof Den Haag en een zomersportdag waarbij je kiest uit verschillende activiteiten bij Outdoor Bergschenhoek.

Showtime

Een keer per jaar kunnen leerlingen uit alle leerjaren hun talenten laten zien of horen tijdens Showtime. Dit is de open podiumavond van CSG De Lage Waard. Leerlingen kunnen individueel of als groep meedoen. 

Het is een tijd waarin het gonst van de voorbereidingen: er worden spontaan bandjes geformeerd, er ontstaan groepjes leerlingen of docenten die iets voorbereiden. In het muzieklokaal wordt er op ieder vrij moment geoefend. De dag zelf is enerverend: geluid en podium worden klaargezet, de doorloop wordt gepland en het publiek wordt uitgenodigd. Doordat de deelnemers verschillen in leeftijd en het karakter van de avond divers is, verveelt Showtime nooit.

Ouders, broers en zussen en belangstellenden zijn welkom om het talent te zien en beluisteren en  te genieten van de leuke avond. De toegang is vrij.

Gebedsgroepen

CSG De Lage Waard heeft drie oudergebedsgroepen waar ouders bijeenkomen om te bidden voor de school, leerlingen en docenten. Op alle groepen komen ouders van zowel leerlingen van de locatie havo/vwo en van de locatie vmbo/mavo. Meer informatie? Klik dan hiernaast.

ALGEMEEN
Gebedsgroepen

Loopbaan oriëntatie en -begeleiding

Het doel van het LOB-proces (Loopbaan oriëntatie en -begeleiding) op CSG De Lage Waard is tweeledig. We willen jou helpen met het kiezen van een passend vakkenpakket voor de bovenbouw vmbo, mavo, havo of vwo en het begeleiden van een geschikte keuze voor een vervolgopleiding voor het mbo, hbo en de universiteit. De decaan speelt hierin een centrale rol.

Wat doet een decaan?
De decanen verstrekken alle benodigde informatie, houden groeps- en individuele gesprekken met leerlingen, gericht op de bewustwording van eigen wensen en mogelijkheden. Verder onderhouden ze contacten met ouders via ouderavonden en individuele gesprekken en coördineren ze de contacten met instellingen van vervolgonderwijs en externe beroepsbeoefenaars. Vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven worden steeds vaker op school uitgenodigd om informatie te geven over studies en beroepen. De decanen verzamelen en rubriceren documentatiemateriaal en informeren leerlingen en ouders digitaal via studiewijzers op Magister. Tenslotte informeren en ondersteunen ze de mentoren bij activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie van leerlingen.

Betrokkenheid
Uiteindelijk is het van belang dat leerlingen op de juiste plaats in het vervolgonderwijs terechtkomen. We verwachten een actieve houding van de leerlingen, onder andere door het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten en open dagen van vervolgopleidingen. Voor een geslaagd LOB-proces dat leidt tot een weloverwogen overstap van de middelbare school naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is het samenspel van actieve leerlingen en betrokken ouders, decanen, mentoren en vakdocenten nodig.

Mw. Hol (havo) vind je in kamer 02 (in de hal bij economie) en dhr. Berkhout (vwo) in kamer 09. Leerlingen kunnen decanen aanspreken of een afspraak maken. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders die vragen hebben of graag een keer willen praten over de verschillende keuzes en mogelijkheden.

FORMULIEREN
2020 Keuzeformulier vwo 4
FORMULIEREN
Profielkeuze havo 4/5
FORMULIEREN
2020 Keuzeformulier vwo 5
ALGEMEEN
Doorstroom naar havo 4

Decanen locatie havo/vwo

Dhr. E. Berkhout (vwo)
E.W.L.Berkhout@delagewaard.nl

Mw. H. Hol (havo)
H.H.Hol@delagewaard.nl

tel: 078 6442040

Lessentabellen havo & vwo

onderbouw havo & vwo*

NB. Wanneer een niet geheel aantal lesuren vermeld staat, geldt dat dit vak een periode in het jaar gegeven wordt. 

*Aan deze lessentabellen kunnen geen rechten worden ontleend


Vierde en vijfde klassen havo

                                                                                           3 Voor leerlingen van vwo 4 naar havo 5. 

Vierde, vijfde en zesde klassen vwo